Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "taboo" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tabu" till svenska språket

EnglishSwedish

Taboo

[Tabu]
/tæbu/

noun

1. A prejudice (especially in polynesia and other south pacific islands) that prohibits the use or mention of something because of its sacred nature

  synonym:
 • taboo
 • ,
 • tabu

1. En fördom (särskilt i polynesien och andra öar i södra stilla havet) som förbjuder användning eller omnämnande av något på grund av dess heliga natur

  synonym:
 • tabu

2. An inhibition or ban resulting from social custom or emotional aversion

  synonym:
 • taboo
 • ,
 • tabu

2. En hämning eller förbud till följd av social sed eller känslomässig aversion

  synonym:
 • tabu

verb

1. Declare as sacred and forbidden

  synonym:
 • taboo

1. Förklara som heligt och förbjudet

  synonym:
 • tabu

adjective

1. Excluded from use or mention

 • "Forbidden fruit"
 • "In our house dancing and playing cards were out"
 • "A taboo subject"
  synonym:
 • forbidden
 • ,
 • out(p)
 • ,
 • prohibited
 • ,
 • proscribed
 • ,
 • taboo
 • ,
 • tabu
 • ,
 • verboten

1. Utesluten från användning eller omnämnande

 • "Förbjuden frukt"
 • "I vårt hus var dans och spelkort ute"
 • "Ett tabuämne"
  synonym:
 • förbjuden
 • ,
 • ut(p)
 • ,
 • tabu
 • ,
 • verboten

2. Forbidden to profane use especially in south pacific islands

  synonym:
 • taboo
 • ,
 • tabu

2. Förbjudet att profana användning särskilt på öar i södra stilla havet

  synonym:
 • tabu