Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "table" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tabell" till svenska språket

EnglishSwedish

Table

[Tabell]
/tebəl/

noun

1. A set of data arranged in rows and columns

 • "See table 1"
  synonym:
 • table
 • ,
 • tabular array

1. En uppsättning data ordnade i rader och kolumner

 • "Se tabell 1"
  synonym:
 • tabell
 • ,
 • tabelluppsättning

2. A piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs

 • "It was a sturdy table"
  synonym:
 • table

2. En möbel med en slät platt topp som vanligtvis stöds av ett eller flera vertikala ben

 • "Det var ett robust bord"
  synonym:
 • tabell

3. A piece of furniture with tableware for a meal laid out on it

 • "I reserved a table at my favorite restaurant"
  synonym:
 • table

3. En möbel med servis för en måltid utlagd på den

 • "Jag reserverade ett bord på min favoritrestaurang"
  synonym:
 • tabell

4. Flat tableland with steep edges

 • "The tribe was relatively safe on the mesa but they had to descend into the valley for water"
  synonym:
 • mesa
 • ,
 • table

4. Platt bordland med branta kanter

 • "Stammen var relativt säker på mesan men de var tvungna att gå ner i dalen för vatten"
  synonym:
 • mesa
 • ,
 • tabell

5. A company of people assembled at a table for a meal or game

 • "He entertained the whole table with his witty remarks"
  synonym:
 • table

5. Ett sällskap människor samlade vid ett bord för en måltid eller ett spel

 • "Han underhöll hela bordet med sina kvicka kommentarer"
  synonym:
 • tabell

6. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

6. Mat eller måltider i allmänhet

 • "Hon dukar ett fint bord"
 • "Rum och kost"
  synonym:
 • styrelse
 • ,
 • tabell

verb

1. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

1. Håll tillbaka till en senare tidpunkt

 • "Låt oss skjuta upp provet"
  synonym:
 • skjuta upp
 • ,
 • prorog
 • ,
 • håll över
 • ,
 • sätta över
 • ,
 • tabell
 • ,
 • hyllan
 • ,
 • sätta tillbaka
 • ,
 • remittera

2. Arrange or enter in tabular form

  synonym:
 • table
 • ,
 • tabularize
 • ,
 • tabularise
 • ,
 • tabulate

2. Ordna eller ange i tabellform

  synonym:
 • tabell
 • ,
 • tabellisera

Examples of using

They have a round table in the living room.
De har ett runt bord i vardagsrummet.
Remove the lamp from the table.
Ta bort lampan från bordet.
Tom took a sip of his drink and put the glass back on the table.
Tom tog en klunk av sin drink och lade tillbaka glaset på bordet.