Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "symmetry" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "symmetri" till svenska språket

EnglishSwedish

Symmetry

[Symmetri]
/sɪmətri/

noun

1. (mathematics) an attribute of a shape or relation

 • Exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane
  synonym:
 • symmetry
 • ,
 • symmetricalness
 • ,
 • correspondence
 • ,
 • balance

1. (matematik) ett attribut för en form eller relation

 • Exakt reflektion av form på motsatta sidor av en skiljelinje eller plan
  synonym:
 • symmetri
 • ,
 • korrespondens
 • ,
 • balans

2. Balance among the parts of something

  synonym:
 • symmetry
 • ,
 • proportion

2. Balans mellan delarna av något

  synonym:
 • symmetri
 • ,
 • andel

3. (physics) the property of being isotropic

 • Having the same value when measured in different directions
  synonym:
 • isotropy
 • ,
 • symmetry

3. (fysik) egenskapen att vara isotrop

 • Att ha samma värde när det mäts i olika riktningar
  synonym:
 • isotropi
 • ,
 • symmetri

Examples of using

Do you know that the French do not hear the difference between "symmetry" and "asymmetry"?
Vet du att fransmännen inte hör skillnaden mellan "symmetri" och "asymmetri"?