Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sword" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "svärd" till svenska språket

EnglishSwedish

Sword

[Svärd]
/sɔrd/

noun

1. A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  synonym:
 • sword
 • ,
 • blade
 • ,
 • brand
 • ,
 • steel

1. Ett skär- eller stötvapen som har ett långt metallblad och ett fäste med handskydd

  synonym:
 • svärd
 • ,
 • blad
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • stål

Examples of using

Whoever comes to us armed with a sword, is easier to kill with a shot.
Den som kommer till oss beväpnad med ett svärd, är lättare att döda med ett skott.
There is no time. Your sword is enough.
Det finns ingen tid. Ditt svärd räcker.
He who lives by the sword dies by the sword.
Den som lever för svärdet dör för svärdet.