Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swimmer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "simmare" till svenska språket

EnglishSwedish

Swimmer

[Simmare]
/swɪmər/

noun

1. A trained athlete who participates in swimming meets

 • "He was an olympic swimmer"
  synonym:
 • swimmer

1. En utbildad idrottare som deltar i simträffar

 • "Han var en olympisk simmare"
  synonym:
 • simmare

2. A person who travels through the water by swimming

 • "He is not a good swimmer"
  synonym:
 • swimmer
 • ,
 • natator
 • ,
 • bather

2. En person som färdas genom vattnet genom att simma

 • "Han är ingen bra simmare"
  synonym:
 • simmare
 • ,
 • natator
 • ,
 • baddare

Examples of using

Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Kan han simma? Säker! Tom var den bästa simmaren i vår klass, och när jag kände honom tror jag inte att han tappade lite av sin skicklighet.
My sister is a good swimmer.
Min syster är en bra simmare.
She's a very good swimmer.
Hon är en väldigt bra simmare.