Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swig" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "swig" till svenska språket

EnglishSwedish

Swig

[Svink]
/swɪg/

noun

1. A large and hurried swallow

 • "He finished it at a single gulp"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • draft
 • ,
 • draught
 • ,
 • swig

1. En stor och skyndad svala

 • "Han avslutade det vid en enda klunk"
  synonym:
 • klunk
 • ,
 • utkast
 • ,
 • kvist

verb

1. Strike heavily, especially with the fist or a bat

 • "He slugged me so hard that i passed out"
  synonym:
 • slug
 • ,
 • slog
 • ,
 • swig

1. Slå kraftigt, speciellt med näven eller ett slagträ

 • "Han slängde mig så hårt att jag svimmade"
  synonym:
 • snigel
 • ,
 • slagg
 • ,
 • kvist

2. To swallow hurriedly or greedily or in one draught

 • "The men gulped down their beers"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • quaff
 • ,
 • swig

2. Att svälja hastigt eller girigt eller i ett drag

 • "Männen slukade sina öl"
  synonym:
 • klunk
 • ,
 • kvaff
 • ,
 • kvist