Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sweat" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "svett" till svenska språket

EnglishSwedish

Sweat

[Svettas]
/swɛt/

noun

1. Salty fluid secreted by sweat glands

 • "Sweat poured off his brow"
  synonym:
 • perspiration
 • ,
 • sweat
 • ,
 • sudor

1. Salt vätska som utsöndras av svettkörtlar

 • "Svett hällde av hans panna"
  synonym:
 • svett
 • ,
 • svettas
 • ,
 • sudor

2. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

2. Agitation till följd av aktiv oro

 • "Lägg dig inte i en gryta"
 • "Han är svettig om tentor"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • gryta
 • ,
 • svettas
 • ,
 • lödder
 • ,
 • vissna

3. Condensation of moisture on a cold surface

 • "The cold glasses were streaked with sweat"
  synonym:
 • sweat

3. Kondensation av fukt på en kall yta

 • "De kalla glasen var svettstreckade"
  synonym:
 • svettas

4. Use of physical or mental energy

 • Hard work
 • "He got an a for effort"
 • "They managed only with great exertion"
  synonym:
 • effort
 • ,
 • elbow grease
 • ,
 • exertion
 • ,
 • travail
 • ,
 • sweat

4. Användning av fysisk eller mental energi

 • Hårt arbete
 • "Han fick ett a för ansträngning"
 • "De klarade sig bara med stor ansträngning"
  synonym:
 • ansträngning
 • ,
 • armbågsfett
 • ,
 • travail
 • ,
 • svettas

verb

1. Excrete perspiration through the pores in the skin

 • "Exercise makes one sweat"
  synonym:
 • sweat
 • ,
 • sudate
 • ,
 • perspire

1. Utsöndra svett genom porerna i huden

 • "Träning får en att svettas"
  synonym:
 • svettas
 • ,
 • sudate

Examples of using

He wiped the sweat from his forehead.
Han torkade svetten från pannan.
My hands began to sweat.
Mina händer började svettas.
I sweat everyday.
Jag svettas varje dag.