Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sustenance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "näring" till svenska språket

EnglishSwedish

Sustenance

[Försörjning]
/səstənəns/

noun

1. A source of materials to nourish the body

  synonym:
 • nutriment
 • ,
 • nourishment
 • ,
 • nutrition
 • ,
 • sustenance
 • ,
 • aliment
 • ,
 • alimentation
 • ,
 • victuals

1. En källa till material för att ge näring till kroppen

  synonym:
 • näring
 • ,
 • mat
 • ,
 • proviant

2. The financial means whereby one lives

 • "Each child was expected to pay for their keep"
 • "He applied to the state for support"
 • "He could no longer earn his own livelihood"
  synonym:
 • support
 • ,
 • keep
 • ,
 • livelihood
 • ,
 • living
 • ,
 • bread and butter
 • ,
 • sustenance

2. De ekonomiska medel varigenom man lever

 • "Varje barn förväntades betala för sitt underhåll"
 • "Han ansökte hos staten om stöd"
 • "Han kunde inte längre försörja sig själv"
  synonym:
 • stöd
 • ,
 • behålla
 • ,
 • försörjning
 • ,
 • levande
 • ,
 • bröd och smör
 • ,
 • näring

3. The act of sustaining life by food or providing a means of subsistence

 • "They were in want of sustenance"
 • "Fishing was their main sustainment"
  synonym:
 • sustenance
 • ,
 • sustentation
 • ,
 • sustainment
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

3. Handlingen att upprätthålla liv genom mat eller tillhandahålla ett medel för uppehälle

 • "De var i brist på näring"
 • "Fisket var deras främsta försörjning"
  synonym:
 • näring
 • ,
 • susning
 • ,
 • upprätthållande
 • ,
 • underhåll