Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "survival" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överlevnad" till svenska språket

EnglishSwedish

Survival

[Överlevnad]
/sərvaɪvəl/

noun

1. A state of surviving

 • Remaining alive
  synonym:
 • survival
 • ,
 • endurance

1. Ett tillstånd av att överleva

 • Kvar levande
  synonym:
 • överlevnad
 • ,
 • uthållighet

2. A natural process resulting in the evolution of organisms best adapted to the environment

  synonym:
 • survival
 • ,
 • survival of the fittest
 • ,
 • natural selection
 • ,
 • selection

2. En naturlig process som resulterar i utvecklingen av organismer som är bäst anpassade till miljön

  synonym:
 • överlevnad
 • ,
 • verlevnad av de starkaste
 • ,
 • naturligt urval
 • ,
 • urval

3. Something that survives

  synonym:
 • survival

3. Något som överlever

  synonym:
 • överlevnad

Examples of using

Adaptation is the key to survival.
Anpassning är nyckeln till överlevnad.
I gave up all hope of survival.
Jag gav upp allt hopp om överlevnad.
The company is struggling for survival.
Företaget kämpar för överlevnad.