Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "supernatural" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "övernaturlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Supernatural

[Övernaturlig]
/supərnæʧərəl/

noun

1. Supernatural forces and events and beings collectively

 • "She doesn't believe in the supernatural"
  synonym:
 • supernatural
 • ,
 • occult

1. Övernaturliga krafter och händelser och varelser kollektivt

 • "Hon tror inte på det övernaturliga"
  synonym:
 • övernaturlig
 • ,
 • ockult

adjective

1. Not existing in nature or subject to explanation according to natural laws

 • Not physical or material
 • "Supernatural forces and occurrences and beings"
  synonym:
 • supernatural

1. Inte existerande till sin natur eller föremål för förklaring enligt naturlagar

 • Inte fysiskt eller materiellt
 • "Övernaturliga krafter och händelser och varelser"
  synonym:
 • övernaturlig

Examples of using

Do you have any supernatural abilities?
Har du några övernaturliga förmågor?
Tom believes in the supernatural.
Tom tror på det övernaturliga.
He believes in the supernatural.
Han tror på det övernaturliga.