Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sunrise" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "soluppgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Sunrise

[Soluppgång]
/sənraɪz/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Dagens första ljus

 • "Vi gick upp före gryningen"
 • "De pratade till morgonen"
  synonym:
 • gryning
 • ,
 • morgon
 • ,
 • norrsken
 • ,
 • första ljuset
 • ,
 • dagens paus
 • ,
 • dagvår
 • ,
 • soluppgång
 • ,
 • sunup
 • ,
 • kukkråka

2. Atmospheric phenomena accompanying the daily appearance of the sun

  synonym:
 • sunrise

2. Atmosfäriska fenomen som åtföljer solens dagliga utseende

  synonym:
 • soluppgång

3. The daily event of the sun rising above the horizon

  synonym:
 • sunrise

3. Den dagliga händelsen av solen som stiger över horisonten

  synonym:
 • soluppgång

adjective

1. Of an industry or technology

 • New and developing
 • "High-technology sunrise industries"
  synonym:
 • sunrise(a)

1. Av en industri eller teknik

 • Ny och utvecklande
 • "Högteknologiska soluppgångsindustrier"
  synonym:
 • soluppgång(a)

Examples of using

She got up early so as to see the sunrise.
Hon gick upp tidigt för att se soluppgången.
I go to bed early so I can get up to capture the sunrise.
Jag går och lägger mig tidigt så jag kan gå upp för att fånga soluppgången.
We started before sunrise.
Vi började innan soluppgången.