Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "summit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "toppmöte" till svenska språket

EnglishSwedish

Summit

[Toppmöte]
/səmət/

noun

1. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

1. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

2. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

2. Toppen eller ytterpunkten av något (vanligtvis ett berg eller en kulle)

 • "Utsikten från toppen var magnifik"
 • "De klättrade till spetsen av monadnock"
 • "Regionen är några molekyler bred på toppen"
  synonym:
 • topp
 • ,
 • krona
 • ,
 • krön
 • ,
 • tips
 • ,
 • toppmöte

3. A meeting of heads of governments

  synonym:
 • summit
 • ,
 • summit meeting

3. Ett möte med regeringschefer

  synonym:
 • toppmöte

verb

1. Reach the summit (of a mountain)

 • "They breasted the mountain"
 • "Many mountaineers go up mt. everest but not all summit"
  synonym:
 • summit
 • ,
 • breast

1. Nå toppen (av ett berg)

 • "De bröste berget"
 • "Många bergsbestigare går uppför mt. everest men inte alla toppar"
  synonym:
 • toppmöte
 • ,
 • bröst

Examples of using

Health groups have called for an urgent summit to tackle alcohol-fuelled violence, which has reached epidemic proportions throughout the country.
Hälsogrupper har krävt ett brådskande toppmöte för att ta itu med alkoholdrivet våld, som har nått epidemiska proportioner i hela landet.
I reached the summit of the mountain in exactly five hours.
Jag nådde toppen av berget på exakt fem timmar.
I reached the summit of the mountain in exactly five hours.
Jag nådde toppen av berget på exakt fem timmar.