Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sugar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "socker" till svenska språket

EnglishSwedish

Sugar

[Socker]
/ʃʊgər/

noun

1. A white crystalline carbohydrate used as a sweetener and preservative

  synonym:
 • sugar
 • ,
 • refined sugar

1. En vit kristallin kolhydrat som används som sötningsmedel och konserveringsmedel

  synonym:
 • socker
 • ,
 • raffinerat socker

2. An essential structural component of living cells and source of energy for animals

 • Includes simple sugars with small molecules as well as macromolecular substances
 • Are classified according to the number of monosaccharide groups they contain
  synonym:
 • carbohydrate
 • ,
 • saccharide
 • ,
 • sugar

2. En väsentlig strukturell komponent i levande celler och energikälla för djur

 • Inkluderar enkla sockerarter med små molekyler samt makromolekylära ämnen
 • Klassificeras efter antalet monosackaridgrupper de innehåller
  synonym:
 • kolhydrat
 • ,
 • sackarid
 • ,
 • socker

3. Informal terms for money

  synonym:
 • boodle
 • ,
 • bread
 • ,
 • cabbage
 • ,
 • clams
 • ,
 • dinero
 • ,
 • dough
 • ,
 • gelt
 • ,
 • kale
 • ,
 • lettuce
 • ,
 • lolly
 • ,
 • lucre
 • ,
 • loot
 • ,
 • moolah
 • ,
 • pelf
 • ,
 • scratch
 • ,
 • shekels
 • ,
 • simoleons
 • ,
 • sugar
 • ,
 • wampum

3. Informella villkor för pengar

  synonym:
 • bodel
 • ,
 • bröd
 • ,
 • kål
 • ,
 • musslor
 • ,
 • dinero
 • ,
 • deg
 • ,
 • gelt
 • ,
 • grönkål
 • ,
 • sallad
 • ,
 • lolly
 • ,
 • lucre
 • ,
 • plundra
 • ,
 • moolah
 • ,
 • pelf
 • ,
 • repa
 • ,
 • siklar
 • ,
 • simoleoner
 • ,
 • socker
 • ,
 • wampum

verb

1. Sweeten with sugar

 • "Sugar your tea"
  synonym:
 • sugar
 • ,
 • saccharify

1. Söta med socker

 • "Socker ditt te"
  synonym:
 • socker
 • ,
 • försockra

Examples of using

Our supply of sugar has run out.
Vårt utbud av socker har tagit slut.
Can you reach the sugar on the top shelf?
Kan du nå sockret på översta hyllan?
The sugar is all gone.
Sockret är helt borta.