Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sufficient" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tillräcklig" till svenska språket

EnglishSwedish

Sufficient

[Tillräcklig]
/səfɪʃənt/

adjective

1. Of a quantity that can fulfill a need or requirement but without being abundant

  • "Sufficient food"
    synonym:
  • sufficient

1. Av en kvantitet som kan uppfylla ett behov eller krav men utan att vara riklig

  • "Tillräcklig mat"
    synonym:
  • tillräcklig

Examples of using

Of course it's a good thing when someone learning a foreign language tries to use it without fear of making mistakes, but I don't think much of people without sufficient ability producing language learning material of poor quality.
Naturligtvis är det bra när någon som lär sig ett främmande språk försöker använda det utan rädsla för att göra misstag, men jag tror inte mycket om människor utan tillräcklig förmåga som producerar språkinlärningsmaterial av dålig kvalitet.
They're self sufficient.
De är självförsörjande.
I have not yet collected sufficient materials to write a book.
Jag har ännu inte samlat tillräckligt med material för att skriva en bok.