Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suffer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lida" till svenska språket

EnglishSwedish

Suffer

[Lida]
/səfər/

verb

1. Undergo or be subjected to

 • "He suffered the penalty"
 • "Many saints suffered martyrdom"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • endure

1. Genomgå eller utsättas för

 • "Han led straffen"
 • "Många helgon led martyrdöden"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • uthärda

2. Undergo (as of injuries and illnesses)

 • "She suffered a fracture in the accident"
 • "He had an insulin shock after eating three candy bars"
 • "She got a bruise on her leg"
 • "He got his arm broken in the scuffle"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • sustain
 • ,
 • have
 • ,
 • get

2. Genomgå (från och med skador och sjukdomar)

 • "Hon fick en fraktur i olyckan"
 • "Han fick en insulinchock efter att ha ätit tre godisbitar"
 • "Hon fick ett blåmärke på benet"
 • "Han fick armen bruten i handgemängen"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • har
 • ,

3. Experience (emotional) pain

 • "Every time her husband gets drunk, she suffers"
  synonym:
 • suffer

3. Upplev (emotionell) smärta

 • "Varje gång hennes man blir full lider hon"
  synonym:
 • lida

4. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

4. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

5. Get worse

 • "His grades suffered"
  synonym:
 • suffer

5. Bli sämre

 • "Hans betyg led"
  synonym:
 • lida

6. Feel pain or be in pain

  synonym:
 • suffer
 • ,
 • hurt

6. Känn smärta eller ha ont

  synonym:
 • lida
 • ,
 • skada

7. Feel physical pain

 • "Were you hurting after the accident?"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • ache
 • ,
 • suffer

7. Känna fysisk smärta

 • "Har du ont efter olyckan?"
  synonym:
 • skada
 • ,
 • värk
 • ,
 • lida

8. Feel unwell or uncomfortable

 • "She is suffering from the hot weather"
  synonym:
 • suffer

8. Må dåligt eller obehagligt

 • "Hon lider av det varma vädret"
  synonym:
 • lida

9. Be given to

 • "She suffers from a tendency to talk too much"
  synonym:
 • suffer

9. Ges till

 • "Hon lider av en tendens att prata för mycket"
  synonym:
 • lida

10. Undergo or suffer

 • "Meet a violent death"
 • "Suffer a terrible fate"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • meet

10. Genomgå eller lida

 • "Träffa en våldsam död"
 • "Lida ett fruktansvärt öde"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • träffa

11. Be set at a disadvantage

 • "This author really suffers in translation"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • lose

11. Bli ställd i underläge

 • "Den här författaren lider verkligen i översättning"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • förlora

Examples of using

Many people suffer from low self-esteem.
Många människor lider av låg självkänsla.
Why do so many people suffer from low self-esteem?
Varför lider så många människor av låg självkänsla?
Do you still suffer from headaches?
Lider du fortfarande av huvudvärk?