Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suddenly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plötsligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Suddenly

[Plötsligt]
/sədənli/

adverb

1. Happening unexpectedly

 • "Suddenly she felt a sharp pain in her side"
  synonym:
 • suddenly
 • ,
 • all of a sudden
 • ,
 • of a sudden

1. Händer oväntat

 • "Plötsligt kände hon en skarp smärta i sidan"
  synonym:
 • plötsligt
 • ,
 • helt plötsligt
 • ,
 • av en plötslig

2. Quickly and without warning

 • "He stopped suddenly"
  synonym:
 • abruptly
 • ,
 • suddenly
 • ,
 • short
 • ,
 • dead

2. Snabbt och utan förvarning

 • "Han slutade plötsligt"
  synonym:
 • abrupt
 • ,
 • plötsligt
 • ,
 • kort
 • ,
 • död

3. On impulse

 • Without premeditation
 • "He decided to go to chicago on the spur of the moment"
 • "He made up his mind suddenly"
  synonym:
 • on the spur of the moment
 • ,
 • suddenly

3. På impuls

 • Utan överlag
 • "Han bestämde sig för att åka till chicago på ett ögonblick"
 • "Han bestämde sig plötsligt"
  synonym:
 • på ögonblickets sporre
 • ,
 • plötsligt

Examples of using

We suddenly sighted a school of fish.
Vi såg plötsligt ett fiskstim.
Tom's horse reared suddenly and threw him.
Toms häst reste sig plötsligt och kastade honom.
Tom suddenly disappeared.
Tom försvann plötsligt.