Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "success" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "framgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Success

[Framgång]
/səksɛs/

noun

1. An event that accomplishes its intended purpose

 • "Let's call heads a success and tails a failure"
 • "The election was a remarkable success for the whigs"
  synonym:
 • success

1. En händelse som uppnår sitt avsedda syfte

 • "Låt oss ringa huvuden en framgång och svansar ett misslyckande"
 • "Valet var en anmärkningsvärd framgång för whigs"
  synonym:
 • framgång

2. An attainment that is successful

 • "His success in the marathon was unexpected"
 • "His new play was a great success"
  synonym:
 • success

2. En prestation som är framgångsrik

 • "Hans framgång i maraton var oväntad"
 • "Hans nya pjäs blev en stor framgång"
  synonym:
 • framgång

3. A state of prosperity or fame

 • "He is enjoying great success"
 • "He does not consider wealth synonymous with success"
  synonym:
 • success

3. Ett tillstånd av välstånd eller berömmelse

 • "Han har stor framgång"
 • "Han anser inte att rikedom är synonymt med framgång"
  synonym:
 • framgång

4. A person with a record of successes

 • "His son would never be the achiever that his father was"
 • "Only winners need apply"
 • "If you want to be a success you have to dress like a success"
  synonym:
 • achiever
 • ,
 • winner
 • ,
 • success
 • ,
 • succeeder

4. En person med rekord av framgångar

 • "Hans son skulle aldrig vara den som hans far var"
 • "Endast vinnare behöver ansöka"
 • "Om du vill bli en succé måste du klä dig som en succé"
  synonym:
 • presterande
 • ,
 • vinnare
 • ,
 • framgång
 • ,
 • efterträdare

Examples of using

She's a victim of her own success.
Hon är ett offer för sin egen framgång.
He's a victim of his own success.
Han är ett offer för sin egen framgång.
It's always good to work on a team all the members of which feel that they're making a great contribution to the success of some business.
Det är alltid bra att arbeta i ett team som alla medlemmar känner att de gör ett stort bidrag till framgången för vissa företag.