Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "substantiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Substantive

[Materiell]
/səbstəntɪv/

noun

1. Any word or group of words functioning as a noun

  synonym:
 • substantive

1. Alla ord eller grupper av ord som fungerar som substantiv

  synonym:
 • materiell

adjective

1. Having a firm basis in reality and being therefore important, meaningful, or considerable

 • "Substantial equivalents"
  synonym:
 • substantial
 • ,
 • substantive

1. Att ha en fast grund i verkligheten och därför vara viktig, meningsfull eller betydande

 • "Väsentliga motsvarigheter"
  synonym:
 • betydande
 • ,
 • materiell

2. Defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established

 • "Substantive law"
  synonym:
 • substantive
 • ,
 • essential

2. Definiera rättigheter och skyldigheter i motsats till att ge de regler genom vilka rättigheter och skyldigheter fastställs

 • "Materiell lag"
  synonym:
 • materiell
 • ,
 • väsentlig

3. Being on topic and prompting thought

 • "A meaty discussion"
  synonym:
 • meaty
 • ,
 • substantive

3. Att vara på ämnet och väcka eftertanke

 • "En köttig diskussion"
  synonym:
 • köttig
 • ,
 • materiell