Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subscriber" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "abonnent" till svenska språket

EnglishSwedish

Subscriber

[Abonnent]
/səbskraɪbər/

noun

1. Someone who expresses strong approval

  synonym:
 • subscriber
 • ,
 • endorser
 • ,
 • indorser
 • ,
 • ratifier

1. Någon som uttrycker starkt bifall

  synonym:
 • abonnent
 • ,
 • endosser
 • ,
 • indorser
 • ,
 • ratificerare

2. Someone who contracts to receive and pay for a service or a certain number of issues of a publication

  synonym:
 • subscriber
 • ,
 • reader

2. Någon som kontrakterar att ta emot och betala för en tjänst eller ett visst antal nummer av en publikation

  synonym:
 • abonnent
 • ,
 • läsare

3. Someone who contributes (or promises to contribute) a sum of money

  synonym:
 • subscriber
 • ,
 • contributor

3. Någon som bidrar med (eller lovar att bidra) en summa pengar

  synonym:
 • abonnent
 • ,
 • bidragsgivare

Examples of using

The subscriber you are calling is currently not available, please try your call again later.
Abonnenten du ringer är för närvarande inte tillgänglig, vänligen prova ditt samtal igen senare.
I'm a subscriber for a weekly journal.
Jag är prenumerant på en veckotidning.