Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subjugate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "subjugate" till svenska språket

EnglishSwedish

Subjugate

[Underkuva sig]
/səbʤəget/

verb

1. Put down by force or intimidation

 • "The government quashes any attempt of an uprising"
 • "China keeps down her dissidents very efficiently"
 • "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
  synonym:
 • repress
 • ,
 • quash
 • ,
 • keep down
 • ,
 • subdue
 • ,
 • subjugate
 • ,
 • reduce

1. Nedslås med våld eller hot

 • "Regeringen upphäver alla försök till uppror"
 • "Kina håller nere sina dissidenter mycket effektivt"
 • "De rika godsägarna underkuvade bönderna som arbetade jorden"
  synonym:
 • förtrycka
 • ,
 • kvash
 • ,
 • håll nere
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • underkuva sig
 • ,
 • minska

2. Make subservient

 • Force to submit or subdue
  synonym:
 • subjugate
 • ,
 • subject

2. Göra underdånig

 • Tvinga att lämna in eller underkuva
  synonym:
 • underkuva sig
 • ,
 • ämne