Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suave" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "suave" till svenska språket

EnglishSwedish

Suave

[Suave]
/swɑv/

adjective

1. Having a sophisticated charm

 • "A debonair gentleman"
  synonym:
 • debonair
 • ,
 • debonaire
 • ,
 • debonnaire
 • ,
 • suave

1. Att ha en sofistikerad charm

 • "En debonair gentleman"
  synonym:
 • debonair
 • ,
 • debonaire
 • ,
 • debonnaire
 • ,
 • suave

2. Smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication

 • "He was too politic to quarrel with so important a personage"
 • "The manager pacified the customer with a smooth apology for the error"
  synonym:
 • politic
 • ,
 • smooth
 • ,
 • suave
 • ,
 • bland

2. Smidigt behaglig och artig med en viss grad av sofistikering

 • "Han var för politisk för att bråka med en så viktig person"
 • "Chefen lugnade kunden med en smidig ursäkt för felet"
  synonym:
 • politisk
 • ,
 • slät
 • ,
 • suave
 • ,
 • intetsägande