Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stupid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dum" till svenska språket

EnglishSwedish

Stupid

[Dum]
/stupəd/

noun

1. A person who is not very bright

 • "The economy, stupid!"
  synonym:
 • stupid
 • ,
 • stupid person
 • ,
 • stupe
 • ,
 • dullard
 • ,
 • dolt
 • ,
 • pudding head
 • ,
 • pudden-head
 • ,
 • poor fish
 • ,
 • pillock

1. En person som inte är särskilt ljus

 • "Ekonomin, dum!"
  synonym:
 • dum
 • ,
 • dumma människa
 • ,
 • stupe
 • ,
 • dullard
 • ,
 • dolt
 • ,
 • puddinghuvud
 • ,
 • pudden-huvud
 • ,
 • stackars fiskar
 • ,
 • kudde

adjective

1. Lacking or marked by lack of intellectual acuity

  synonym:
 • stupid

1. Saknar eller präglas av bristande intellektuell skärpa

  synonym:
 • dum

2. In a state of mental numbness especially as resulting from shock

 • "He had a dazed expression on his face"
 • "Lay semiconscious, stunned (or stupefied) by the blow"
 • "Was stupid from fatigue"
  synonym:
 • dazed
 • ,
 • stunned
 • ,
 • stupefied
 • ,
 • stupid(p)

2. I ett tillstånd av mental domningar, särskilt till följd av chock

 • "Han hade ett omtumlat ansiktsuttryck"
 • "Lägg halvmedveten, bedövad (eller bedövad) av slaget"
 • "Var dum av trötthet"
  synonym:
 • omtumlad
 • ,
 • förbluffad
 • ,
 • bedövad
 • ,
 • dum(p)

3. Lacking intelligence

 • "A dull job with lazy and unintelligent co-workers"
  synonym:
 • unintelligent
 • ,
 • stupid

3. Saknar intelligens

 • "Ett tråkigt jobb med lata och ointelligenta medarbetare"
  synonym:
 • ointelligent
 • ,
 • dum

Examples of using

Are you deaf or stupid?
R du döv eller dum?
It's a puzzle to me how such a stupid guy ever got through college.
Det är ett pussel för mig hur en så dum kille någonsin tog sig igenom college.
Tom asked Mary some stupid questions that she refused to answer.
Tom ställde några dumma frågor till Mary som hon vägrade svara på.