Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stunt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stunt" till svenska språket

EnglishSwedish

Stunt

[Stunt]
/stənt/

noun

1. A difficult or unusual or dangerous feat

 • Usually done to gain attention
  synonym:
 • stunt

1. En svår eller ovanlig eller farlig bedrift

 • Vanligtvis görs för att få uppmärksamhet
  synonym:
 • stunt

2. A creature (especially a whale) that has been prevented from attaining full growth

  synonym:
 • stunt

2. En varelse (särskilt en val) som har hindrats från att uppnå full tillväxt

  synonym:
 • stunt

verb

1. Check the growth or development of

 • "You will stunt your growth by building all these muscles"
  synonym:
 • stunt

1. Kontrollera tillväxten eller utvecklingen av

 • "Du kommer att hämma din tillväxt genom att bygga alla dessa muskler"
  synonym:
 • stunt

2. Perform a stunt or stunts

  synonym:
 • stunt

2. Utför ett stunt eller stunts

  synonym:
 • stunt

Examples of using

Why are you staring at me as if I was a clown? Do you expect me to perform a stunt?
Varför stirrar du på mig som om jag vore en clown? Förväntar du dig att jag ska utföra ett jippo?