Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stunning" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bedövning" till svenska språket

EnglishSwedish

Stunning

[Bedövning]
/stənɪŋ/

adjective

1. Commanding attention

 • "An arresting drawing of people turning into animals"
 • "A sensational concert--one never to be forgotten"
 • "A stunning performance"
  synonym:
 • arresting
 • ,
 • sensational
 • ,
 • stunning

1. Befaller uppmärksamhet

 • "En arresterande teckning av människor som förvandlas till djur"
 • "En sensationell konsert-en som aldrig glöms bort"
 • "En fantastisk prestation"
  synonym:
 • arresterande
 • ,
 • sensationell
 • ,
 • bedövning

2. Causing great astonishment and consternation

 • "The strike came as a stunning protest against management"
 • "A stunning defeat"
  synonym:
 • stunning

2. Orsakar stor förvåning och bestörtning

 • "Strejken kom som en fantastisk protest mot ledningen"
 • "Ett fantastiskt nederlag"
  synonym:
 • bedövning

3. Causing or capable of causing bewilderment or shock or insensibility

 • "Laid the poor fellow senseless with one stunning blow"
 • "A stunning detonation with volumes of black smoke"
  synonym:
 • stunning

3. Orsaka eller kunna orsaka förvirring eller chock eller okänslighet

 • "Lade den stackars mannen meningslös med ett fantastiskt slag"
 • "En fantastisk detonation med volymer av svart rök"
  synonym:
 • bedövning

4. Strikingly beautiful or attractive

 • "Quite stunning with large dark eyes and a beautiful high-bosomed figure"
 • "Stunning photographs of canada's wilderness areas"
  synonym:
 • stunning

4. Slående vacker eller attraktiv

 • "Ganska fantastisk med stora mörka ögon och en vacker figur med hög barm"
 • "Häpnadsväckande fotografier av kanadas vildmarksområden"
  synonym:
 • bedövning