Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stubborn" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "envis" till svenska språket

EnglishSwedish

Stubborn

[Envis]
/stəbərn/

adjective

1. Tenaciously unwilling or marked by tenacious unwillingness to yield

  synonym:
 • stubborn
 • ,
 • obstinate
 • ,
 • unregenerate

1. Ihärdigt ovillig eller präglad av ihärdig ovilja att ge efter

  synonym:
 • envis
 • ,
 • oåterskapa

2. Not responding to treatment

 • "A stubborn infection"
 • "A refractory case of acne"
 • "Stubborn rust stains"
  synonym:
 • refractory
 • ,
 • stubborn

2. Inte svara på behandling

 • "En envis infektion"
 • "Ett eldfast fall av akne"
 • "Envisa rostfläckar"
  synonym:
 • eldfast
 • ,
 • envis

Examples of using

Why are you being so stubborn?
Varför är du så envis?
Being stubborn won't help you.
Att vara envis hjälper dig inte.
Tom is stubborn.
Tom är envis.