Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stretcher" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sträckare" till svenska språket

EnglishSwedish

Stretcher

[Bår]
/strɛʧər/

noun

1. A wooden framework on which canvas is stretched and fixed for oil painting

  synonym:
 • stretcher

1. En träram på vilken duk sträcks och fixeras för oljemålning

  synonym:
 • bår

2. A mechanical device used to make something larger (as shoes or gloves) by stretching it

  synonym:
 • stretcher

2. En mekanisk anordning som används för att göra något större (som skor eller handskar) genom att sträcka det

  synonym:
 • bår

3. A litter for transporting people who are ill or wounded or dead

 • Usually consists of a sheet of canvas stretched between two poles
  synonym:
 • stretcher

3. En kull för transport av personer som är sjuka eller sårade eller döda

 • Består vanligtvis av ett dukark sträckt mellan två stolpar
  synonym:
 • bår

4. A stone that forms the top of wall or building

  synonym:
 • capstone
 • ,
 • copestone
 • ,
 • coping stone
 • ,
 • stretcher

4. En sten som bildar toppen av mur eller byggnad

  synonym:
 • slutsten
 • ,
 • copestone
 • ,
 • coping sten
 • ,
 • bår

Examples of using

The last time I saw Tom, he was on a stretcher.
Sist jag såg Tom låg han på en bår.
The last time I saw Tom, he was on a stretcher.
Sist jag såg Tom låg han på en bår.