Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strap" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "strap" till svenska språket

EnglishSwedish

Strap

[Rem]
/stræp/

noun

1. An elongated leather strip (or a strip of similar material) for binding things together or holding something in position

  synonym:
 • strap

1. En långsträckt läderremsa (eller en remsa av liknande material) för att binda ihop saker eller hålla något på plats

  synonym:
 • rem

2. Hanger consisting of a loop of leather suspended from the ceiling of a bus or train

 • Passengers hold onto it
  synonym:
 • strap

2. Hängare bestående av en ögla av läder upphängd i taket på en buss eller ett tåg

 • Passagerare håller i den
  synonym:
 • rem

3. A band that goes over the shoulder and supports a garment or bag

  synonym:
 • strap
 • ,
 • shoulder strap

3. Ett band som går över axeln och stödjer ett plagg eller väska

  synonym:
 • rem
 • ,
 • axelrem

4. Whip consisting of a strip of leather used in flogging

  synonym:
 • strap

4. Piska bestående av en läderremsa som används vid piskning

  synonym:
 • rem

verb

1. Tie with a strap

  synonym:
 • strap

1. Knyt med en rem

  synonym:
 • rem

2. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

2. Slå hårt med en piska eller spö

 • "Läraren piskade ofta eleverna"
 • "Barnen var svårt trunkna"
  synonym:
 • pisk
 • ,
 • välta
 • ,
 • piska
 • ,
 • lödder
 • ,
 • frans
 • ,
 • hugga
 • ,
 • rem
 • ,
 • tappa

3. Sharpen with a strap

 • "Strap a razor"
  synonym:
 • strap

3. Skärp med en rem

 • "Remma en rakhyvel"
  synonym:
 • rem

4. Secure (a sprained joint) with a strap

  synonym:
 • strap

4. Säkra (en stukad led) med en rem

  synonym:
 • rem

Examples of using

Hold on to the strap. The train will start to move soon.
Håll i remmen. Tåget börjar snart röra på sig.