Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "straightforward" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "straightforward" till svenska språket

EnglishSwedish

Straightforward

[Enkel]
/stretfɔrwərd/

adjective

1. Free from ambiguity

 • "A straightforward set of instructions"
  synonym:
 • straightforward

1. Fri från tvetydighet

 • "En enkel uppsättning instruktioner"
  synonym:
 • rättfram

2. Without evasion or compromise

 • "A square contradiction"
 • "He is not being as straightforward as it appears"
  synonym:
 • square(a)
 • ,
 • straightforward
 • ,
 • straight

2. Utan undanflykt eller kompromisser

 • "En kvadratisk motsägelse"
 • "Han är inte så okomplicerad som den verkar"
  synonym:
 • fyrkant(a)
 • ,
 • rättfram
 • ,
 • rak

3. Without concealment or deception

 • Honest
 • "Their business was open and aboveboard"
 • "Straightforward in all his business affairs"
  synonym:
 • aboveboard
 • ,
 • straightforward

3. Utan döljande eller bedrägeri

 • Ärlig
 • "Deras verksamhet var öppen och överbord"
 • "Enkel i alla sina affärsaffärer"
  synonym:
 • ovanför
 • ,
 • rättfram

4. Pointed directly ahead

 • "A straightforward gaze"
  synonym:
 • straightforward

4. Pekade rakt fram

 • "En rak blick"
  synonym:
 • rättfram

Examples of using

This is a straightforward case.
Detta är ett okomplicerat fall.
My father is a hard-working, straightforward, and modest person.
Min far är en hårt arbetande, okomplicerad och blygsam person.