Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "storm" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "storm" till svenska språket

EnglishSwedish

Storm

[Storm]
/stɔrm/

noun

1. A violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning

  synonym:
 • storm
 • ,
 • violent storm

1. Ett våldsamt väderförhållande med vindar 64-72 knop (11 på beaufortskalan) och nederbörd och åska och blixtar

  synonym:
 • storm
 • ,
 • våldsam storm

2. A violent commotion or disturbance

 • "The storms that had characterized their relationship had died away"
 • "It was only a tempest in a teapot"
  synonym:
 • storm
 • ,
 • tempest

2. Ett våldsamt uppståndelse eller störning

 • "Stormarna som hade präglat deras förhållande hade dött bort"
 • "Det var bara en storm i en tekanna"
  synonym:
 • storm

3. A direct and violent assault on a stronghold

  synonym:
 • storm

3. Ett direkt och våldsamt angrepp på ett fäste

  synonym:
 • storm

verb

1. Behave violently, as if in state of a great anger

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • rage
 • ,
 • storm

1. Bete dig våldsamt, som i tillstånd av en stor ilska

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • raseri
 • ,
 • storm

2. Take by force

 • "Storm the fort"
  synonym:
 • storm
 • ,
 • force

2. Ta med våld

 • "Storma fortet"
  synonym:
 • storm
 • ,
 • tvinga

3. Rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning

 • "If it storms, we'll need shelter"
  synonym:
 • storm

3. Regn, hagel eller snö hårt och blåsa mycket, ofta med åska eller blixtar

 • "Om det stormar behöver vi skydd"
  synonym:
 • storm

4. Blow hard

 • "It was storming all night"
  synonym:
 • storm

4. Blås hårt

 • "Det stormade hela natten"
  synonym:
 • storm

5. Attack by storm

 • Attack suddenly
  synonym:
 • storm
 • ,
 • surprise

5. Anfall med storm

 • Attack plötsligt
  synonym:
 • storm
 • ,
 • överraskning

Examples of using

The storm has been raging for three days.
Stormen har rasat i tre dagar.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
De mörka molnen och den virvlande vinden tydde på att en storm var nära förestående.
For some inexplicable reason, the flimsy shack survived the storm.
Av någon oförklarlig anledning överlevde den tunna hyddan stormen.