Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stopping" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stoppa" till svenska språket

EnglishSwedish

Stopping

[Stoppar]
/stɑpɪŋ/

noun

1. Fastener consisting of a narrow strip of welded metal used to join steel members

  synonym:
 • fillet
 • ,
 • stopping

1. Fästelement bestående av en smal remsa av svetsad metall som används för att sammanfoga stålelement

  synonym:
 • filé
 • ,
 • stoppar

2. The kind of playing that involves pressing the fingers on the strings of a stringed instrument to control the pitch

 • "The violinist's stopping was excellent"
  synonym:
 • stopping

2. Den typ av spel som innebär att man trycker fingrarna på strängarna på ett stränginstrument för att kontrollera tonhöjden

 • "Violinistens stopp var utmärkt"
  synonym:
 • stoppar

Examples of using

We passed through Boston without stopping.
Vi passerade Boston utan att stanna.
The bus went by without stopping.
Bussen gick förbi utan att stanna.
How about stopping the car and taking a rest?
Vad sägs om att stanna bilen och vila?