Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stopper" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stopper" till svenska språket

EnglishSwedish

Stopper

[Propp]
/stɑpər/

noun

1. An act so striking or impressive that the show must be delayed until the audience quiets down

  synonym:
 • show-stopper
 • ,
 • showstopper
 • ,
 • stopper

1. En handling så slående eller imponerande att föreställningen måste skjutas upp tills publiken tystnar

  synonym:
 • show-stopper
 • ,
 • showstopper
 • ,
 • propp

2. A remark to which there is no polite conversational reply

  synonym:
 • conversation stopper
 • ,
 • stopper

2. En kommentar som det inte finns något artigt samtalssvar på

  synonym:
 • konversationspropp
 • ,
 • propp

3. (bridge) a playing card with a value sufficiently high to insure taking a trick in a particular suit

 • "If my partner has a spade stopper i can bid no trump"
  synonym:
 • stopper

3. (bridge) ett spelkort med ett värde som är tillräckligt högt för att säkerställa att man tar ett trick i en viss färg

 • "Om min partner har en spadstoppare kan jag inte bjuda på trumf"
  synonym:
 • propp

4. Blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly

  synonym:
 • plug
 • ,
 • stopper
 • ,
 • stopple

4. Blockering bestående av ett föremål utformat för att fylla ett hål tätt

  synonym:
 • plugg
 • ,
 • propp
 • ,
 • stoppa

verb

1. Close or secure with or as if with a stopper

 • "She stoppered the wine bottle"
 • "The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers"
  synonym:
 • stopper
 • ,
 • stopple

1. Stäng eller säkra med eller som med en propp

 • "Hon stoppade vinflaskan"
 • "Mammorna stoppade sina bebisars munnar med nappar"
  synonym:
 • propp
 • ,
 • stoppa