Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stool" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pall" till svenska språket

EnglishSwedish

Stool

[Pall]
/stul/

noun

1. A simple seat without a back or arms

  synonym:
 • stool

1. En enkel sits utan rygg eller armar

  synonym:
 • pall

2. Solid excretory product evacuated from the bowels

  synonym:
 • fecal matter
 • ,
 • faecal matter
 • ,
 • feces
 • ,
 • faeces
 • ,
 • BM
 • ,
 • stool
 • ,
 • ordure
 • ,
 • dejection

2. Fast utsöndringsprodukt evakuerad från tarmarna

  synonym:
 • fekalt ämne
 • ,
 • avföring
 • ,
 • BM
 • ,
 • pall
 • ,
 • ordure
 • ,
 • nedstämdhet

3. (forestry) the stump of a tree that has been felled or headed for the production of saplings

  synonym:
 • stool

3. (skogsbruk) stubben av ett träd som har fällts eller på väg mot produktion av plantor

  synonym:
 • pall

4. A plumbing fixture for defecation and urination

  synonym:
 • toilet
 • ,
 • can
 • ,
 • commode
 • ,
 • crapper
 • ,
 • pot
 • ,
 • potty
 • ,
 • stool
 • ,
 • throne

4. En vvs-armatur för avföring och urinering

  synonym:
 • toalett
 • ,
 • kan
 • ,
 • kommod
 • ,
 • crapper
 • ,
 • kruka
 • ,
 • potta
 • ,
 • pall
 • ,
 • tron

verb

1. Lure with a stool, as of wild fowl

  synonym:
 • stool

1. Locka med pall, som av vildfågel

  synonym:
 • pall

2. React to a decoy, of wildfowl

  synonym:
 • stool

2. Reagera på ett lockbete, av vildfåglar

  synonym:
 • pall

3. Grow shoots in the form of stools or tillers

  synonym:
 • stool
 • ,
 • tiller

3. Odla skott i form av avföring eller jordfräsar

  synonym:
 • pall
 • ,
 • jordfräs

4. Have a bowel movement

 • "The dog had made in the flower beds"
  synonym:
 • stool
 • ,
 • defecate
 • ,
 • shit
 • ,
 • take a shit
 • ,
 • take a crap
 • ,
 • ca-ca
 • ,
 • crap
 • ,
 • make

4. Har en tarmrörelse

 • "Hunden hade bäddat i rabatterna"
  synonym:
 • pall
 • ,
 • göra avföring
 • ,
 • skit
 • ,
 • ta ett skit
 • ,
 • ta en skit
 • ,
 • ca-ca
 • ,
 • göra

Examples of using

A woman was sitting on a stool in a bar.
En kvinna satt på en pall i en bar.
This stool needs to be repaired.
Denna pall måste repareras.