Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stomach" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mage" till svenska språket

EnglishSwedish

Stomach

[Mage]
/stəmək/

noun

1. An enlarged and muscular saclike organ of the alimentary canal

 • The principal organ of digestion
  synonym:
 • stomach
 • ,
 • tummy
 • ,
 • tum
 • ,
 • breadbasket

1. Ett förstorat och muskulärt säckliknande organ i matsmältningskanalen

 • Matsmältningens huvudorgan
  synonym:
 • mage
 • ,
 • tum
 • ,
 • brödkorg

2. The region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis

  synonym:
 • abdomen
 • ,
 • venter
 • ,
 • stomach
 • ,
 • belly

2. Området för kroppen av ett ryggradsdjur mellan bröstkorgen och bäckenet

  synonym:
 • buk
 • ,
 • venter
 • ,
 • mage

3. An inclination or liking for things involving conflict or difficulty or unpleasantness

 • "He had no stomach for a fight"
  synonym:
 • stomach

3. En böjelse eller tycke för saker som involverar konflikter eller svårigheter eller obehag

 • "Han hade ingen mage för ett slagsmål"
  synonym:
 • mage

4. An appetite for food

 • "Exercise gave him a good stomach for dinner"
  synonym:
 • stomach

4. En aptit på mat

 • "Träning gav honom en bra mage till middag"
  synonym:
 • mage

verb

1. Bear to eat

 • "He cannot stomach raw fish"
  synonym:
 • stomach

1. Björn att äta

 • "Han kan inte mage rå fisk"
  synonym:
 • mage

2. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

2. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

Examples of using

"Tom, your stomach is rumbling." "Yes, I know. I haven't eaten all day." "You poor man!"
"Tom, din mage mullrar." "Ja, jag vet. Jag har inte ätit på hela dagen." "Du stackars man!"
The main thing on Tatoeba is not to utter ideas above your stomach and below your knees.
Huvudsaken på Tatoeba är att inte uttala idéer ovanför magen och under knäna.
The doctors are examining my stomach.
Läkarna undersöker min mage.