Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stiff" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "styv" till svenska språket

EnglishSwedish

Stiff

[Styv]
/stɪf/

noun

1. An ordinary man

 • "A lucky stiff"
 • "A working stiff"
  synonym:
 • stiff

1. En vanlig man

 • "En lycklig stel"
 • "En arbetsstyv"
  synonym:
 • styv

2. The dead body of a human being

 • "The cadaver was intended for dissection"
 • "The end of the police search was the discovery of a corpse"
 • "The murderer confessed that he threw the stiff in the river"
 • "Honor comes to bless the turf that wraps their clay"
  synonym:
 • cadaver
 • ,
 • corpse
 • ,
 • stiff
 • ,
 • clay
 • ,
 • remains

2. En människas döda kropp

 • "Kadaveret var avsett för dissektion"
 • "Slutet på polisrannsakan var upptäckten av ett lik"
 • "Mördaren erkände att han kastade det stela i floden"
 • "Heder kommer för att välsigna gräsmattan som omsluter deras lera"
  synonym:
 • kadaver
 • ,
 • lik
 • ,
 • styv
 • ,
 • lera
 • ,
 • kvarlevor

adjective

1. Not moving or operating freely

 • "A stiff hinge"
  synonym:
 • stiff

1. Inte röra sig eller verka fritt

 • "Ett styvt gångjärn"
  synonym:
 • styv

2. Powerful

 • "A stiff current"
 • "A stiff breeze"
  synonym:
 • stiff

2. Kraftfull

 • "En styv ström"
 • "En stel bris"
  synonym:
 • styv

3. Rigidly formal

 • "A starchy manner"
 • "The letter was stiff and formal"
 • "His prose has a buckram quality"
  synonym:
 • starchy
 • ,
 • stiff
 • ,
 • buckram

3. Stelbent formell

 • "Ett stärkelsehaltigt sätt"
 • "Brevet var stelt och formellt"
 • "Hans prosa har en buckramkvalitet"
  synonym:
 • stärkelsehaltig
 • ,
 • styv
 • ,
 • buckram

4. Having a strong physiological or chemical effect

 • "A potent toxin"
 • "Potent liquor"
 • "A potent cup of tea", "a stiff drink"
  synonym:
 • potent
 • ,
 • strong
 • ,
 • stiff

4. Har en stark fysiologisk eller kemisk effekt

 • "Ett potent toxin"
 • "Potent sprit"
 • "En potent kopp te", "en stel drink"
  synonym:
 • potent
 • ,
 • stark
 • ,
 • styv

5. Marked by firm determination or resolution

 • Not shakable
 • "Firm convictions"
 • "A firm mouth"
 • "Steadfast resolve"
 • "A man of unbendable perseverence"
 • "Unwavering loyalty"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steadfast
 • ,
 • steady
 • ,
 • stiff
 • ,
 • unbendable
 • ,
 • unfaltering
 • ,
 • unshakable
 • ,
 • unwavering

5. Märkt av fast beslutsamhet eller upplösning

 • Inte skakbar
 • "Fasta fällande domar"
 • "En fast mun"
 • "Ståndaktig beslutsamhet"
 • "En man med oböjlig uthållighet"
 • "Orubblig lojalitet"
  synonym:
 • fast
 • ,
 • ståndaktig
 • ,
 • stadig
 • ,
 • styv
 • ,
 • oböjlig
 • ,
 • oföränderlig
 • ,
 • orubblig

6. Incapable of or resistant to bending

 • "A rigid strip of metal"
 • "A table made of rigid plastic"
 • "A palace guardsman stiff as a poker"
 • "Stiff hair"
 • "A stiff neck"
  synonym:
 • rigid
 • ,
 • stiff

6. Oförmögen eller motståndskraftig mot böjning

 • "En styv remsa av metall"
 • "Ett bord av styv plast"
 • "En palatsvakt stel som en poker"
 • "Styvt hår"
 • "En stel nacke"
  synonym:
 • stel
 • ,
 • styv

7. Very drunk

  synonym:
 • besotted
 • ,
 • blind drunk
 • ,
 • blotto
 • ,
 • crocked
 • ,
 • cockeyed
 • ,
 • fuddled
 • ,
 • loaded
 • ,
 • pie-eyed
 • ,
 • pissed
 • ,
 • pixilated
 • ,
 • plastered
 • ,
 • slopped
 • ,
 • sloshed
 • ,
 • smashed
 • ,
 • soaked
 • ,
 • soused
 • ,
 • sozzled
 • ,
 • squiffy
 • ,
 • stiff
 • ,
 • tight
 • ,
 • wet

7. Väldigt berusad

  synonym:
 • besott
 • ,
 • blind berusad
 • ,
 • blotto
 • ,
 • krukad
 • ,
 • kaxig
 • ,
 • förvirrad
 • ,
 • laddad
 • ,
 • pajögd
 • ,
 • förbannad
 • ,
 • pixlig
 • ,
 • putsad
 • ,
 • slarvade
 • ,
 • skvalpade
 • ,
 • krossade
 • ,
 • blötlagd
 • ,
 • sousade
 • ,
 • sozzed
 • ,
 • squiffy
 • ,
 • styv
 • ,
 • tätt
 • ,
 • våt

adverb

1. Extremely

 • "Bored stiff"
 • "Frightened stiff"
  synonym:
 • stiff

1. Extremt

 • "Uttråkad stel"
 • "Skrämd stel"
  synonym:
 • styv

2. In a stiff manner

 • "His hands lay stiffly"
  synonym:
 • stiffly
 • ,
 • stiff

2. På ett styvt sätt

 • "Hans händer låg styvt"
  synonym:
 • styvt
 • ,
 • styv

Examples of using

I walked till my legs got stiff.
Jag gick tills mina ben blev stela.
Shoes are stiff when they are new.
Skor är styva när de är nya.