Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sticky" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klibbig" till svenska språket

EnglishSwedish

Sticky

[Klibbig]
/stɪki/

adjective

1. Having the sticky properties of an adhesive

  synonym:
 • gluey
 • ,
 • glutinous
 • ,
 • gummy
 • ,
 • mucilaginous
 • ,
 • pasty
 • ,
 • sticky
 • ,
 • viscid
 • ,
 • viscous

1. Att ha klibbiga egenskaper hos ett lim

  synonym:
 • limig
 • ,
 • klibbig
 • ,
 • gummiartad
 • ,
 • mucilaginös
 • ,
 • pasty
 • ,
 • trögflytande

2. Moist as with undried perspiration and with clothing sticking to the body

 • "Felt sticky and chilly at the same time"
  synonym:
 • sticky

2. Fuktig som vid otorkad svett och med kläder som fastnar på kroppen

 • "Kändes klibbig och kylig på samma gång"
  synonym:
 • klibbig

3. Hot or warm and humid

 • "Muggy weather"
 • "The steamy tropics"
 • "Sticky weather"
  synonym:
 • muggy
 • ,
 • steamy
 • ,
 • sticky

3. Varmt eller varmt och fuktigt

 • "Muggigt väder"
 • "De ångande tropikerna"
 • "Klibbigt väder"
  synonym:
 • kvav
 • ,
 • ångande
 • ,
 • klibbig

4. Hard to deal with

 • Especially causing pain or embarrassment
 • "Awkward (or embarrassing or difficult) moments in the discussion"
 • "An awkward pause followed his remark"
 • "A sticky question"
 • "In the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign"
  synonym:
 • awkward
 • ,
 • embarrassing
 • ,
 • sticky
 • ,
 • unenviable

4. Svårt att hantera

 • Särskilt orsakar smärta eller förlägenhet
 • "Besvärliga (eller pinsamma eller svåra) ögonblick i diskussionen"
 • "En besvärlig paus följde hans kommentar"
 • "En klibbig fråga"
 • "I den föga avundsvärda positionen att tillgripa en handling som han hade planerat att spara till kampanjens klimax"
  synonym:
 • besvärlig
 • ,
 • pinsamt
 • ,
 • klibbig
 • ,
 • föga avundsvärd

5. Covered with an adhesive material

  synonym:
 • sticky

5. Täckt med ett självhäftande material

  synonym:
 • klibbig

Examples of using

This sticky liquid can be substituted for glue.
Denna klibbiga vätska kan ersätta lim.