Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sticker" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klistermärke" till svenska språket

EnglishSwedish

Sticker

[Klistermärke]
/stɪkər/

noun

1. A small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf

  synonym:
 • spine
 • ,
 • thorn
 • ,
 • prickle
 • ,
 • pricker
 • ,
 • sticker
 • ,
 • spikelet

1. En liten skarpspetsad spets som liknar en spik på en stjälk eller ett blad

  synonym:
 • ryggrad
 • ,
 • tagg
 • ,
 • prickle
 • ,
 • pricker
 • ,
 • klistermärke
 • ,
 • spikelet

2. An adhesive label

  synonym:
 • gummed label
 • ,
 • sticker
 • ,
 • paster

2. En självhäftande etikett

  synonym:
 • gummed etikett
 • ,
 • klistermärke
 • ,
 • paster

3. A particularly difficult or baffling question or problem

  synonym:
 • poser
 • ,
 • stumper
 • ,
 • toughie
 • ,
 • sticker

3. En särskilt svår eller förbryllande fråga eller problem

  synonym:
 • poser
 • ,
 • stubbe
 • ,
 • tuffing
 • ,
 • klistermärke

4. A short knife with a pointed blade used for piercing or stabbing

  synonym:
 • dagger
 • ,
 • sticker

4. En kort kniv med ett spetsigt blad som används för att sticka hål eller sticka

  synonym:
 • dolk
 • ,
 • klistermärke