Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stew" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stew" till svenska språket

EnglishSwedish

Stew

[Gryta]
/stu/

noun

1. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

1. Agitation till följd av aktiv oro

 • "Lägg dig inte i en gryta"
 • "Han är svettig om tentor"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • gryta
 • ,
 • svettas
 • ,
 • lödder
 • ,
 • vissna

2. Food prepared by stewing especially meat or fish with vegetables

  synonym:
 • stew

2. Mat tillagad genom stuvning av särskilt kött eller fisk med grönsaker

  synonym:
 • gryta

verb

1. Be in a huff

 • Be silent or sullen
  synonym:
 • grizzle
 • ,
 • brood
 • ,
 • stew

1. Var i en huff

 • Var tyst eller sur
  synonym:
 • grizzle
 • ,
 • ruva
 • ,
 • gryta

2. Bear a grudge

 • Harbor ill feelings
  synonym:
 • stew
 • ,
 • grudge

2. Hysa agg

 • Hysa sjuka känslor
  synonym:
 • gryta
 • ,
 • agg

3. Cook slowly and for a long time in liquid

 • "Stew the vegetables in wine"
  synonym:
 • stew

3. Koka långsamt och länge i vätska

 • "Stew grönsakerna i vin"
  synonym:
 • gryta

Examples of using

Tom put way too much salt in the stew.
Tom lade alldeles för mycket salt i grytan.
Tom made stew for dinner.
Tom gjorde gryta till middag.
Tom added some interesting spices to the stew.
Tom lade till några intressanta kryddor till grytan.