Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sterile" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "steril" till svenska språket

EnglishSwedish

Sterile

[Steril]
/stɛrəl/

adjective

1. Incapable of reproducing

 • "An infertile couple"
  synonym:
 • sterile
 • ,
 • unfertile
 • ,
 • infertile

1. Oförmögen att reproducera

 • "Ett infertilt par"
  synonym:
 • steril
 • ,
 • ofruktbar
 • ,
 • infertil

2. Free of or using methods to keep free of pathological microorganisms

 • "A sterile operating area"
 • "Aseptic surgical instruments"
 • "Aseptic surgical techniques"
  synonym:
 • aseptic
 • ,
 • sterile

2. Fri från eller med hjälp av metoder för att hålla sig fri från patologiska mikroorganismer

 • "Ett sterilt verksamhetsområde"
 • "Aseptiska kirurgiska instrument"
 • "Aseptiska kirurgiska tekniker"
  synonym:
 • aseptisk
 • ,
 • steril

3. Deficient in originality or creativity

 • Lacking powers of invention
 • "A sterile ideology lacking in originality"
 • "Unimaginative development of a musical theme"
 • "Uninspired writing"
  synonym:
 • sterile
 • ,
 • unimaginative
 • ,
 • uninspired
 • ,
 • uninventive

3. Bristfällig i originalitet eller kreativitet

 • Saknar uppfinningsförmåga
 • "En steril ideologi som saknar originalitet"
 • "Fantasilös utveckling av ett musikaliskt tema"
 • "Oinspirerat skrivande"
  synonym:
 • steril
 • ,
 • fantasilös
 • ,
 • oinspirerad
 • ,
 • ouppfinnig

Examples of using

I'm sterile.
Jag är steril.
I'm sterile.
Jag är steril.