Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "steer" till svenska språket

EnglishSwedish

Steer

[Styra]
/stɪr/

noun

1. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

1. En indikation på potentiell möjlighet

 • "Han fick ett tips på börsen"
 • "En bra ledning för ett jobb"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • leda
 • ,
 • styra
 • ,
 • konfidentiell information
 • ,
 • vind
 • ,
 • ledtråd

2. Castrated bull

  synonym:
 • bullock
 • ,
 • steer

2. Kastrerad tjur

  synonym:
 • tjur
 • ,
 • styra

verb

1. Direct the course

 • Determine the direction of travelling
  synonym:
 • steer
 • ,
 • maneuver
 • ,
 • manoeuver
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • point
 • ,
 • head
 • ,
 • guide
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

1. Rikta kursen

 • Bestäm färdriktningen
  synonym:
 • styra
 • ,
 • manöver
 • ,
 • manövrera
 • ,
 • direkt
 • ,
 • punkt
 • ,
 • huvud
 • ,
 • guide
 • ,
 • kanalisera

2. Direct (oneself) somewhere

 • "Steer clear of him"
  synonym:
 • steer

2. Direkt (själv) någonstans

 • "Styr bort honom"
  synonym:
 • styra

3. Be a guiding or motivating force or drive

 • "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • steer

3. Vara en vägledande eller motiverande kraft eller drivkraft

 • "Läraren styrde de begåvade eleverna mot de mer utmanande kurserna"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • styra

Examples of using

You might want to steer clear of Tom.
Du kanske vill undvika Tom.
It's best to steer clear of him.
Det är bäst att undvika honom.
Hey, steer clear of the boss today, he seems really ticked off about something.
Hej, håll dig undan chefen idag, han verkar verkligen tickad om något.