Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stål" till svenska språket

EnglishSwedish

Steel

[Stål]
/stil/

noun

1. An alloy of iron with small amounts of carbon

 • Widely used in construction
 • Mechanical properties can be varied over a wide range
  synonym:
 • steel

1. En legering av järn med små mängder kol

 • Används ofta inom byggbranschen
 • Mekaniska egenskaper kan varieras över ett brett spektrum
  synonym:
 • stål

2. A cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  synonym:
 • sword
 • ,
 • blade
 • ,
 • brand
 • ,
 • steel

2. Ett skär- eller stötvapen som har ett långt metallblad och ett fäste med handskydd

  synonym:
 • svärd
 • ,
 • blad
 • ,
 • varumärke
 • ,
 • stål

3. Knife sharpener consisting of a ridged steel rod

  synonym:
 • steel

3. Knivslipare bestående av en räfflad stålstång

  synonym:
 • stål

verb

1. Get ready for something difficult or unpleasant

  synonym:
 • steel
 • ,
 • nerve

1. Gör dig redo för något svårt eller obehagligt

  synonym:
 • stål
 • ,
 • nerv

2. Cover, plate, or edge with steel

  synonym:
 • steel

2. Lock, plåt eller kant med stål

  synonym:
 • stål

Examples of using

Aluminium and glass are important materials in civil construction, even though not as important as steel and wood, for instance.
Aluminium och glas är viktiga material i civil konstruktion, även om de inte är lika viktiga som till exempel stål och trä.
Tom must have nerves of steel.
Tom måste ha nerver av stål.
I have a steel bladder.
Jag har en stålblåsa.