Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steam" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "steam" till svenska språket

EnglishSwedish

Steam

[Ånga]
/stim/

noun

1. Water at boiling temperature diffused in the atmosphere

  synonym:
 • steam

1. Vatten vid koktemperatur diffunderat i atmosfären

  synonym:
 • ånga

verb

1. Travel by means of steam power

 • "The ship steamed off into the pacific"
  synonym:
 • steamer
 • ,
 • steam

1. Resa med hjälp av ångkraft

 • "Fartyget ångade iväg in i stilla havet"
  synonym:
 • ångbåt
 • ,
 • ånga

2. Emit steam

 • "The rain forest was literally steaming"
  synonym:
 • steam

2. Avge ånga

 • "Regnskogen var bokstavligen ångande"
  synonym:
 • ånga

3. Rise as vapor

  synonym:
 • steam

3. Stig upp som ånga

  synonym:
 • ånga

4. Get very angry

 • "Her indifference to his amorous advances really steamed the young man"
  synonym:
 • steam

4. Bli väldigt arg

 • "Hennes likgiltighet för hans amorösa framsteg ångade verkligen den unge mannen"
  synonym:
 • ånga

5. Clean by means of steaming

 • "Steam-clean the upholstered sofa"
  synonym:
 • steam
 • ,
 • steam clean

5. Rengör med hjälp av ångning

 • "Ångrengör den stoppade soffan"
  synonym:
 • ånga
 • ,
 • ångrengöring

6. Cook something by letting steam pass over it

 • "Just steam the vegetables"
  synonym:
 • steam

6. Koka något genom att låta ånga passera över det

 • "Ångar bara grönsakerna"
  synonym:
 • ånga

Examples of using

A cloud is condensed steam.
Ett moln är kondenserad ånga.
‘Look, there, at the large cauldrons, the fire always burns under them. At day and at night I fill them full of people’s tears from this lake and heat them, so that they dry, until I dry the whole lake, until the steam rises up to the sky!..’
‘Se, där, vid de stora kittlarna, brinner elden alltid under dem. På dagen och natten fyller jag dem fulla av människors tårar från denna sjö och värmer dem, så att de torkar, tills jag torkar hela sjön, tills ångan stiger upp till himlen!..’
No steam breaks bones.
Ingen ånga bryter ben.