Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stave" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stav" till svenska språket

EnglishSwedish

Stave

[Stav]
/stev/

noun

1. (music) the system of five horizontal lines on which the musical notes are written

  synonym:
 • staff
 • ,
 • stave

1. (musik) systemet med fem horisontella linjer på vilka musiknoterna är skrivna

  synonym:
 • personal
 • ,
 • stav

2. One of several thin slats of wood forming the sides of a barrel or bucket

  synonym:
 • stave
 • ,
 • lag

2. En av flera tunna lameller av trä som bildar sidorna av en tunna eller hink

  synonym:
 • stav
 • ,
 • lag

3. A crosspiece between the legs of a chair

  synonym:
 • rung
 • ,
 • round
 • ,
 • stave

3. Ett tvärstycke mellan benen på en stol

  synonym:
 • ringt
 • ,
 • runda
 • ,
 • stav

verb

1. Furnish with staves

 • "Stave a ladder"
  synonym:
 • stave

1. Möblera med stavar

 • "Stav en stege"
  synonym:
 • stav

2. Burst or force (a hole) into something

  synonym:
 • stave
 • ,
 • stave in

2. Brista eller tvinga (ett hål) in i något

  synonym:
 • stav
 • ,
 • stava i