Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "startle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "startle" till svenska språket

EnglishSwedish

Startle

[Skrämma]
/stɑrtəl/

noun

1. A sudden involuntary movement

 • "He awoke with a start"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

1. En plötslig ofrivillig rörelse

 • "Han vaknade med en början"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

verb

1. To stimulate to action

 • "..startled him awake"
 • "Galvanized into action"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • galvanize
 • ,
 • galvanise

1. Att stimulera till handling

 • "..började honom vaken"
 • "Galvaniserad till handling"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • galvanisera

2. Move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

 • "She startled when i walked into the room"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

2. Flytta eller hoppa plötsligt, som i överraskning eller larm

 • "Hon skrämde när jag gick in i rummet"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

Examples of using

I didn't mean to startle you.
Jag menade inte att skrämma dig.
I didn't mean to startle you.
Jag menade inte att skrämma dig.
I didn't mean to startle you.
Jag menade inte att skrämma dig.