Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "starting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "börjar" till svenska språket

EnglishSwedish

Starting

[Börjar]
/stɑrtɪŋ/

noun

1. A turn to be a starter (in a game at the beginning)

 • "He got his start because one of the regular pitchers was in the hospital"
 • "His starting meant that the coach thought he was one of their best linemen"
  synonym:
 • start
 • ,
 • starting

1. En tur att vara en starter (i ett spel i början)

 • "Han fick sin start eftersom en av de vanliga kannorna låg på sjukhuset"
 • "Hans start innebar att tränaren tyckte att han var en av deras bästa linjemän"
  synonym:
 • börja
 • ,
 • börjar

adjective

1. (especially of eyes) bulging or protruding as with fear

 • "With eyes starting from their sockets"
  synonym:
 • starting

1. (särskilt av ögon) utbuktande eller utskjutande som med rädsla

 • "Med ögon som börjar från sina uttag"
  synonym:
 • börjar

2. Appropriate to the beginning or start of an event

 • "The starting point"
 • "Hands in the starting position"
  synonym:
 • starting

2. Lämpligt för början eller början av en händelse

 • "Utgångspunkten"
 • "Händer i utgångsläget"
  synonym:
 • börjar

Examples of using

I'm starting to love this picture!
Jag börjar älska den här bilden!
You're starting to bother me.
Du börjar störa mig.
I was starting to worry.
Jag började oroa mig.