Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "starter" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "startare" till svenska språket

EnglishSwedish

Starter

[Startare]
/stɑrtər/

noun

1. An electric motor for starting an engine

  synonym:
 • starter
 • ,
 • starter motor
 • ,
 • starting motor

1. En elmotor för start av motor

  synonym:
 • förrätt
 • ,
 • startmotor

2. A contestant in a team sport who is in the game at the beginning

  synonym:
 • starter

2. En tävlande i en lagsport som är med i spelet i början

  synonym:
 • förrätt

3. The official who signals the beginning of a race or competition

  synonym:
 • starter
 • ,
 • dispatcher

3. Funktionären som signalerar början på ett lopp eller en tävling

  synonym:
 • förrätt
 • ,
 • avsändare

4. Any new participant in some activity

  synonym:
 • newcomer
 • ,
 • fledgling
 • ,
 • fledgeling
 • ,
 • starter
 • ,
 • neophyte
 • ,
 • freshman
 • ,
 • newbie
 • ,
 • entrant

4. Någon ny deltagare i någon aktivitet

  synonym:
 • nykomling
 • ,
 • nystartad
 • ,
 • nybörjare
 • ,
 • förrätt
 • ,
 • neofyt
 • ,
 • deltagare

5. Food or drink to stimulate the appetite (usually served before a meal or as the first course)

  synonym:
 • appetizer
 • ,
 • appetiser
 • ,
 • starter

5. Mat eller dryck för att stimulera aptiten (vanligtvis serveras före en måltid eller som första rätt)

  synonym:
 • förrätt
 • ,
 • aptitretare

6. A hand tool consisting of a rotating shaft with parallel handle

  synonym:
 • crank
 • ,
 • starter

6. Ett handverktyg bestående av en roterande axel med parallellt handtag

  synonym:
 • vev
 • ,
 • förrätt

7. A culture containing yeast or bacteria that is used to start the process of fermentation or souring in making butter or cheese or dough

 • "To make sourdough you need a starter"
  synonym:
 • starter

7. En kultur som innehåller jäst eller bakterier som används för att starta jäsningsprocessen eller surgörningen vid framställning av smör eller ost eller deg

 • "För att göra surdeg behöver du en förrätt"
  synonym:
 • förrätt

Examples of using

Tomatoes may be served hot or cold, as a starter or as a side dish.
Tomater kan serveras varma eller kalla, som förrätt eller som tillbehör.