Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "starboard" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "styrbord" till svenska språket

EnglishSwedish

Starboard

[Styrbord]
/stɑrbərd/

noun

1. The right side of a ship or aircraft to someone who is aboard and facing the bow or nose

  synonym:
 • starboard

1. Den högra sidan av ett fartyg eller flygplan till någon som är ombord och vänd mot fören eller nosen

  synonym:
 • styrbord

verb

1. Turn to the right, of helms or rudders

  synonym:
 • starboard

1. Sväng till höger, av roder eller roder

  synonym:
 • styrbord

adjective

1. Located on the right side of a ship or aircraft

  synonym:
 • starboard

1. Ligger på höger sida av ett fartyg eller flygplan

  synonym:
 • styrbord