Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stammer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stammer" till svenska språket

EnglishSwedish

Stammer

[Stammer]
/stæmər/

noun

1. A speech disorder involving hesitations and involuntary repetitions of certain sounds

  synonym:
 • stammer
 • ,
 • stutter

1. En talstörning som involverar tvekan och ofrivilliga upprepningar av vissa ljud

  synonym:
 • stamma

verb

1. Speak haltingly

 • "The speaker faltered when he saw his opponent enter the room"
  synonym:
 • bumble
 • ,
 • stutter
 • ,
 • stammer
 • ,
 • falter

1. Tala hejdande

 • "Talaren vacklade när han såg sin motståndare komma in i rummet"
  synonym:
 • humla
 • ,
 • stamma
 • ,
 • vackla

Examples of using

When I tried to speak to her, I always found myself too shy to do more than stammer or say something stupid.
När jag försökte prata med henne fann jag mig alltid för blyg för att göra mer än att stamma eller säga något dumt.