Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stalemate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dödläge" till svenska språket

EnglishSwedish

Stalemate

[Dödläge]
/stelmet/

noun

1. A situation in which no progress can be made or no advancement is possible

 • "Reached an impasse on the negotiations"
  synonym:
 • deadlock
 • ,
 • dead end
 • ,
 • impasse
 • ,
 • stalemate
 • ,
 • standstill

1. En situation där inga framsteg kan göras eller inga framsteg är möjliga

 • "Nådde ett dödläge i förhandlingarna"
  synonym:
 • dödläge
 • ,
 • återvändsgränd
 • ,
 • stillastående

2. Drawing position in chess: any of a player's possible moves would place his king in check

  synonym:
 • stalemate

2. Ritposition i schack: vilket som helst av en spelares möjliga drag skulle placera hans kung i schack

  synonym:
 • dödläge

verb

1. Subject to a stalemate

  synonym:
 • stalemate

1. Med förbehåll för ett dödläge

  synonym:
 • dödläge