Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "staccato" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "staccato" till svenska språket

EnglishSwedish

Staccato

[Staccato]
/stəkɑtoʊ/

adjective

1. (music) marked by or composed of disconnected parts or sounds

 • Cut short crisply
 • "Staccato applause"
 • "A staccato command"
 • "Staccato notes"
  synonym:
 • staccato
 • ,
 • disconnected

1. (musik) märkt av eller sammansatt av frånkopplade delar eller ljud

 • Klipp kort skarpt
 • "Staccato applåder"
 • "Ett staccato-kommando"
 • "Staccato anteckningar"
  synonym:
 • staccato
 • ,
 • frånkopplad

adverb

1. Separating the notes

 • In music
 • "Play this staccato, please"
  synonym:
 • staccato

1. Separera anteckningarna

 • I musik
 • "Spela den här staccato, snälla"
  synonym:
 • staccato