Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoiled" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bortskämd" till svenska språket

EnglishSwedish

Spoiled

[Bortskämd]
/spɔɪld/

adjective

1. Having the character or disposition harmed by pampering or oversolicitous attention

 • "A spoiled child"
  synonym:
 • spoiled
 • ,
 • spoilt

1. Att få karaktären eller läggningen skadad av bortskämd eller överordnad uppmärksamhet

 • "Ett bortskämt barn"
  synonym:
 • bortskämd

2. (of foodstuffs) not in an edible or usable condition

 • "Bad meat"
 • "A refrigerator full of spoilt food"
  synonym:
 • bad
 • ,
 • spoiled
 • ,
 • spoilt

2. (av livsmedel) inte i ätbart eller användbart skick

 • "Dåligt kött"
 • "Ett kylskåp fullt av bortskämd mat"
  synonym:
 • dåligt
 • ,
 • bortskämd

Examples of using

The food is spoiled.
Maten är bortskämd.
You're still the same spoiled little girl I knew two years ago.
Du är fortfarande samma bortskämda lilla flicka som jag kände för två år sedan.
Opening the refrigerator, I noticed the meat had spoiled.
När jag öppnade kylskåpet märkte jag att köttet hade förstörts.